ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/364
Title: Ο Δημόσιος Οργανισμός ως Οργανισμός Μάθησης: προκλήσεις και προοπτικές.
Authors: Τσέρτου, Φωτεινή
Keywords: Δημόσια Διοίκηση
Ελληνική Δημόσια Διοίκηση
Οργανισμός Μάθησης
Οργανωσιακή Μάθηση
Δημόσιος Οργανισμός
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Issue Date: 2017
Description: Μέσω της παρούσας μελέτης, θα γίνει μία απόπειρα ανάλυσης των θεμελιωδέστερων χαρακτηριστικών ενός Οργανισμού Μάθησης, εντός των ορίων της Δημόσιας Διοίκησης. Αρχικά, θα παρατεθούν, στοχευμένα, ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και συγκεκριμένα αυτά της γραφειοκρατικής της δομής, του ρυθμιστικού της πλαισίου σε συνδυασμό με ορισμένα στοιχεία της διοικητικής μεταρρύθμισης, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί υπό το φως της κοινωνικοπολιτικής της πραγματικότητας, της διοικητική της κουλτούρα, καταλήγοντας σε αυτό της αντίστασης στην αλλαγή. Περνώντας στο κυρίως κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης του Οργανισμού Μάθησης, δημιουργείται ένα θεωρητικό περίγραμμα γύρω από αυτόν, το οποίο αναλύει έννοιες, όπως αυτές της οργανωσιακής κουλτούρας και αλλαγής καθώς και αυτή της οργανωσιακής μάθησης. Έτσι, η εν λόγω εργασία καταλήγει να ολοκληρώνει τη θεωρητική της περιπλάνηση, αναλύοντας εν τέλει, τόσο τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τον ιδεότυπο του Οργανισμού Μάθησης, όσο και τα εμπόδια που δημιουργούνται κατά την πορεία μετάβασης σε αυτόν. Σε όλο το πρώτο μέρος επιχειρείται μίας διαρκής προσπάθεια σύνδεσης των θεωρητικών εννοιών με την ελληνική πραγματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό την ανάδειξη της «μεγάλης εικόνας». Από την άλλη πλευρά, στο δεύτερο μέρος και σε μία κατεύθυνση διερεύνησης μιας πιο χειροπιαστής και ορισμένης περίπτωσης, η εν λόγω εργασία εξετάζει το φαινόμενο του Οργανισμού Μάθησης σε ένα συγκεκριμένο δημόσιο οργανισμό που επιλέγεται να είναι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η μελέτη περίπτωσης, ως μια εμπειρική έρευνα στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιείται συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, προσπαθεί να διερευνήσει το βαθμό ύπαρξης χαρακτηριστικών του Οργανισμού Μάθησης στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Χρησιμοποιώντας, μάλιστα, τρεις διαφορετικές μεθόδους έρευνας, δηλαδή αυτή του ερωτηματολογίου, της ημί-δομημένης συνέντευξης και των γραπτών τεκμηρίων, κάνει χρήση της επονομαζόμενης «τριγωνοποίησης των μεθόδων» διασφαλίζοντας, κατά το μέγιστο δυνατό, την αξιοπιστία και εγκυρότητα των ευρημάτων της. Βάσει αυτών των ευρημάτων και της αξιολογικής τους ερμηνείας, η έρευνα οδηγείται σε διάφορα συμπεράσματα σχετικά με το βαθμό ύπαρξης των χαρακτηριστικών του Οργανισμού Μάθησης, που έχει επιλεχθεί να εξετασθούν. Καταλήγοντας, αναδεικνύονται οι προοπτικές που ανοίγονται και αποκρυσταλλώνονται, μέσω τριών κατευθυντήριων γραμμών, σε βελτιωτικές προτάσεις επί των σημαντικότερων εμποδίων εμπέδωσης των αρχών ενός Οργανισμού Μάθησης, όπως αυτά αναδύθηκαν από τα ευρήματα και ήρθαν σε συμφωνία με το θεωρητικό μέρος της εν λόγω μελέτης.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/364
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΤΣΕΡΤΟΥ.pdf1.94 MBUnknownΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα