ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/108
Title: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΔΟΚΠ ΙΘ ΕΣΔΔ
Authors: ΥΣΕ, ΕΣΔΔΑ
Keywords: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΔΟΚΠ ΙΘ
Issue Date: 2007
Description: I. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης απευθύνεται στους σπουδαστές οι οποίοι επιλέγουν να στελεχώσουν τις μονάδες της Δημόσιας Διοίκησης με αντικείμενο την Υγεία, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Προστασία. Η ιδιαιτερότητα των πεδίων δράσης αλλά και των αναγκών εκπαίδευσης και κατά συνέπεια των γνωστικών αντικειμένων και της διδακτέας ύλης, οδήγησε στην λειτουργική διαφοροποίηση του Τμήματος σε δύο διακριτές κατευθύνσεις: • Η Κατεύθυνση της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας εκπαιδεύει σπουδαστές που στελεχώνουν τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα ΠΕΣΥΠ, τις Νοσοκομειακές Μονάδες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία-Κλάδος Υγείας και τους λοιπούς συναφείς εποπτευόμενους Φορείς. • Η Κατεύθυνση της Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής εκπαιδεύει σπουδαστές που στελεχώνουν τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τις Διαχειριστικές Αρχές Απασχόλησης-Equal, τις μονάδες του ΟΑΕΔ, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, και τους συναφείς εποπτευόμενους Φορείς. Το παρόν Πρόγραμμα περιγράφει τη δομή, τα μαθήματα και το περιεχόμενο των σπουδών της κατεύθυνσης Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής. III. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οι κατευθυντήριες αρχές σχεδιασμού του Προγράμματος Σπουδών στηρίζονται στην παραδοχή, ότι ένα από τα βασικά στοιχεία ίδρυσης και λειτουργίας της ΕΣΔΔ αποτελεί η δημιουργία διοικητικών στελεχών ταχείας εξέλιξης στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση και ως εκ τούτου είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο με τις ανάγκες της υφιστάμενης κατάστασης όσο και με τις αναδυόμενες ανάγκες και απαιτήσεις εκσυγχρονισμού, δομικής ανασυγκρότησης και ποιοτικής αναβάθμισης δομών και λειτουργικών διαδικασιών των Δημόσιων Υπηρεσιών, που προκαλούνται από το συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό περιβάλλον. Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις αυτές προϋποθέτουν από τα σύγχρονα διοικητικά στελέχη ένα πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων και διοικητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών είναι προσανατολισμένο και αποσκοπεί στην παροχή, μεταφορά και την απόκτηση αυτών των γνώσεων, και στην ανάπτυξη των ενδεδειγμένων δεξιοτήτων. Η βαθύτερη φιλοσοφία που διαπνέει και διαπερνά το Πρόγραμμα Σπουδών, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός άρτια εκπαιδευμένου σώματος στελεχών της Κοινωνικής Διοίκησης, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με όλα τα στοιχεία και χαρακτηριστικά, ως λειτουργικά προαπαιτούμενα, και θα τους καθιστά ικανούς να συμβάλουν στην βελτίωση της διοικητικής-λειτουργικής ικανότητας των κοινωνικοκρατικών θεσμών και οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης και στην αναβάθμιση της δημόσιας εικόνας αυτής. Το πρόγραμμα της Ειδικής Φάσης Σπουδών της ΙΘ΄ εκπαιδευτικής σειράς τροποποιήθηκε σε σχέση με το πρόγραμμα της προηγούμενης εκπαιδευτικής σειράς. Οι αλλαγές που πρoέκυψαν, προβλέπουν διάρκεια φοίτησης της Σχολής στους 18 μηνών και προσανατολίζονται στο να καταστήσουν το Πρόγραμμα (α) πιο λογικά συνεκτικό (β) εμπλουτισμένο με νέα στοιχεία και προσεγγίσεις και (β) πιο αλαφρωμένο από την άποψη των ωρών. Στην διαδικασία κατάρτισης Εκπαιδευτικού Προγράμματος ελήφθησαν υπόψη (α) στοιχεία και ευρήματα από σχετική έρευνα μέσω διαδικτύου των εξελίξεων και τάσεων συναφών Προγραμμάτων στην Ελλάδα και κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (β) οι παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έγιναν ενόψει της αξιολόγησης Μαθημάτων και Διδασκόντων, και (γ) συνεκτιμήθηκαν τα όποια στοιχεία αναφέρθηκαν από την «Επιτροπή Αναθεώρησης Προγράμματος ΕΣΔΔ». Οι αλλαγές που έγιναν είναι: • Η αναδιάρθρωση των Αξόνων (Θεματικών Αντικειμένων) από τέσσερις σε τρεις με θεωρητικό (στρατηγικό) και πρακτικό αντίστοιχα προσανατολισμό με αντίστοιχη αναδιάρθρωση των μαθημάτων και των ωρών για κάθε μάθημα, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επαναλήψεις και οι επικαλύψεις στα μαθήματα του Α΄ Κύκλο Ειδικής Φάσης. Οι τρεις νέοι Άξονες της Κατεύθυνσης Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής είναι: 1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ I – ΘΕΩΡΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ II – ΘΕΣΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Πλήρης ανάπτυξη των αξόνων με τα αντίστοιχα μαθήματα και τις ώρες ανά μάθημα στη σελίδα 14.) • Αντίστοιχη αναπροσαρμογή έγινε και στον Β΄ Κύκλο της Ειδικής Φάσης Σπουδών μειώνοντας του Σεμιναριακούς άξονες από τρεις σε δύο με πρόβλεψη για τις παρουσιάσεις της Πρακτικής. Στα Μαθήματα προστέθηκε και το μάθημα «Έλεγχος της Διοικητικής Δράσης στην Κοινωνική Ασφάλιση και την Κοινωνική Πρόνοια.» • Τέλος, Μείωση των ωρών διδασκαλίας στον Α΄ Κύκλο από 482 ώρες σε 336 ώρες και στον Β΄ Κύκλο Αύξηση των ωρών από 236 σε 264 ώρες.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/108
Εμφανίζεται στις συλλογές:Γ. Προγράμματα Σπουδών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
KDOKP.pdf1.27 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα