ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/200
Title: Νόμος 4486/2017 για ΤοΜΥ και η διαλειτουργική σύνδεση με την Νοσοκομειακή περίθαλψη.
Authors: Βεριώνης, Δημήτριος
Keywords: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Νόμος 4486/2017
ΤΟ.Μ.Υ.
Οικογενειακός ιατρός
Ομάδα Υγείας
Διαλειτουργικότητα
Issue Date: 2018
Description: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) αποτελεί την πύλη εισόδου του πολίτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική και αποδοτική παροχή υγειονομικής φροντίδας. Με τον ν. 4486/2017 επιχειρείται αναδιαμόρφωση του εν λόγω πεδίου με μια σειρά από παρεμβάσεις, κυριότερες των οποίων είναι η θέσπιση της δομής των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) και η ενεργοποίηση των θεσμών του Οικογενειακού Ιατρού και των Ομάδων Υγείας. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται αρχικά προσέγγιση της έννοιας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και του κρίσιμου ρόλου της στη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Πραγματοποιείται συνοπτική αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του σχετικού νομοθετικού πλαισίου έως τις ημέρες μας και παρουσιάζεται το περιεχόμενο του μεταρρυθμιστικού ν. 4486/2017 και της λειτουργίας των νέων δομών των ΤΟ.Μ.Υ., της Ομάδας Υγείας και του Οικογενειακού Ιατρού που τίθενται εν ισχύ. Προσδιορίζεται η σημασία της διαλειτουργικότητας και αποτυπώνεται η σημερινή διασυνδετική μεταξύ των νέων θεσμών και των Νοσοκομείων, καθώς και οι ενυπάρχουσες μελλοντικές προσδοκίες. Πραγματοποιείται αναφορά στο σκεπτικό του νομοθέτη και τις αποκεντρωτικές δυνατότητες, βάσει του παρόντος νόμου, αλλά και του νόμου «Καλλικράτη». Επίσης, γίνεται κριτική αποτίμηση του μεταρρυθμιστικού νόμου και της πολιτικής, επαγγελματικής, λειτουργικής, κοινωνικής και οικονομικής διάστασης της καθιέρωσης των ΤΟ.Μ.Υ.. Τέλος, παρουσιάζονται οι μελλοντικές προοπτικές των νέων θεσμών, παρατίθενται προβληματισμοί και βελτιωτικές προτάσεις, καθώς και η συνθετική διάγνωση της βελτίωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με βάση τον νόμο 4486/2017. Στο πλαίσιο της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικές παραπομπές, η ελληνική νομοθεσία και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και σχετική με το αντικείμενο αρθρογραφία. Επίσης, κρίθηκε απαραίτητη η συνομιλία με διοικητικά στελέχη του τομέα του Υπουργείου και του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την εξαγωγή εμπειρικών προβληματισμών και χρήσιμων συμπερασμάτων περί του νόμου και της εφαρμογής του, καθώς και για την σημερινή κατάσταση της διασυνδετικής της Πρωτοβάθμιας με τη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η ανάλυσή της εργασίας πραγματεύεται ζητήματα όπως ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο νόμος 4486/2017 την πρόκληση της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο στόχος της εξυπηρέτησης του πολίτη και της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας καθώς τις προοπτικές επίτευξης διαλειτουργικότητας και αποκέντρωσης των υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα. Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει το τοπίο της Π.Φ.Υ, και χωρίς να αποδεικνύεται απόλυτα επαρκής, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Η δυναμική του θα δοκιμαστεί στην αναμέτρησή του με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/200
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΒΕΡΙΩΝΗΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_ΤΕ.pdf1.11 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα