ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/212
Title: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Authors: Μπακογιάννη, Μαρία
Keywords: Νοσοκομείο
Οργανωσιακή Κουλτούρα
Πλαίσιο Ανταγωνιστικών Αξιών
Issue Date: 2018
Description: Εισαγωγή: Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι μια βασική συνισταμένη για κάθε οργανισμό, καθώς συνδέεται με τις αξίες, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των εργαζομένων, ενώ φαίνεται να επιδρά στην απόδοση του. Ειδικά για τον χώρο της υγείας, μέρος του οποίου είναι τα δημόσια νοσοκομεία, η κουλτούρα σχετίζεται με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και την ικανοποίηση τόσο των εσωτερικών (εργαζόμενοι, προμηθευτές, κ.α.) όσο και των εξωτερικών (ασθενείς) πελατών. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας της οργανωσιακής κουλτούρας καθώς και η αποτύπωση της εντός του χώρου των δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ως θεωρητική βάση το Πλαίσιο των Ανταγωνιστικών Αξιών, όπως έχει αναπτυχθεί από τους Cameron και Quinn. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και συλλέχθηκαν επιστημονικά άρθρα και μελέτες από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με χρονολογικό κριτήριο τα 15 έτη, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά όπως: οργανωσιακή κουλτούρα, κουλτούρα δημόσιου νοσοκομείου, οργανωσιακή αλλαγή, ηγεσία, παράγοντες προώθησης αλλαγής, αντίσταση αλλαγής, ενώ τέθηκαν ορισμένα ερευνητικά κριτήρια. Αποτελέσματα: Η οργανωσιακή κουλτούρα διαπιστώθηκε ότι είναι σημαντική για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών περίθαλψης, ενώ συνδέεται με την εργασιακή ικανοποίηση και την ασφάλεια του ασθενή. Σύμφωνα με τη θεωρία του Πλαισίου Ανταγωνιστικών Αξιών των Cameron και Quinn, το μοντέλο κουλτούρας που επικρατεί σήμερα στο ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο είναι το Γραφειοκρατικό, την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι επιθυμούν για το μέλλον την μετάβαση σε ένα πιο συμμετοχικό μοντέλο, αυτό των Ανθρωπίνων Πόρων. Παρατηρείται, δηλαδή, διάσταση μεταξύ παρούσας και μέλλουσας οργανωσιακής κουλτούρας. Όσον αφορά στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ως μελέτη περίπτωσης, δεν προέκυψε κυρίαρχο οργανωσιακό μοντέλο ούτε για το παρόν ούτε για το μέλλον, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ότι σήμερα το ΩΚΚ λειτουργεί περισσότερο ως ένας οργανισμός που συνδυάζει στοιχεία τόσο από το Γραφειοκρατικό Μοντέλο όσο και από το Μοντέλο Στόχων/Αποδοτικότητας, ενώ για το μέλλον επιθυμούν μια οργανωσιακή κουλτούρα στραμμένη περισσότερο προς την ομαδική εργασία και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού (Μοντέλο των Ανθρωπίνων Πόρων) χωρίς, ωστόσο, να παραγνωρίζουν κάποιες αξίες του Γραφειοκρατικού Μοντέλου. Επιβεβαιώνονται, έτσι, οι ανταγωνιστικές κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να οδηγηθεί ένας σύγχρονος οργανισμός, όπως έχει υποστηριχθεί από τους Cameron και Quinn. Συμπεράσματα-Προτάσεις: Συμπεραίνεται μια τάση αλλαγής και μετάβασης προς ένα νέο μοντέλο κουλτούρας, το συμμετοχικό μοντέλο. Η αλλαγή κουλτούρας είναι μια διαδικασία απαιτητική και δύσκολη, ωστόσο, αναγκαία για την επιβίωση και τη βελτίωση της απόδοσης των δημοσίων νοσοκομείων στην παρούσα ιστορική συνθήκη. Προτείνεται, δε, η υιοθέτηση του συμμετοχικού μοντέλου κουλτούρας, εμπλουτισμένο από τις Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ώστε το νοσοκομείο να επαναπροσδιοριστεί ως ένας φορέας που λειτουργεί αποδοτικά και ευέλικτα, δίχως να λησμονεί την ευαίσθητη αποστολή του (hospital rebranding).
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/212
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ_ΜΑΡΙΑ_ΤΕ.pdf1.38 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα