ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/229
Title: Ενέργεια και Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο
Authors: Τόλλιου, Άννα
Keywords: Ανατολική Μεσόγειος
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)
Υφαλοκρηπίδα
Ενεργειακή Ασφάλεια
Αγωγοί φυσικού αερίου
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική
Issue Date: 2018
Description: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις θεμελιώδεις πτυχές του ζητήματος της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ειδικότερα, το ζήτημα αυτό άπτεται νομικών, διεθνολογικών και επιστημονικών όψεων. Τα νομικά διλήμματα που αφορούν την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των μεσογειακών κρατών και της άσκησης κάθε δικαιώματος που απορρέει από αυτή είναι ήδη γνωστά από το διε θνή διάλογο που οδήγησε το 1982 τα Ηνωμένα Έθνη στη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας, αλλά και από τη μετέπειτα εφ αρμογή και τη νομολογία που παρά χθηκε με βάση αυτή. Επιπλέον, οι ανακαλύψεις των νέων ενεργειακών κοιτασμάτων στην Κύπρο, το Ισραήλ και την Αί γυπτο έχουν οδηγήσει στη μεταβολή του ενεργειακού χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και έχουν επιτείνει την αναγκαιότητα επίτευξης συμφωνιών μεταξύ και άλλων κρατών της περιοχής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διερεύνηση και η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων τ ους. Με την έννοια της ενεργειακής ασφάλειας στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης, την διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ προς την κατεύθυνση της ενεργειακής επάρκειας και της διαφοροποίησης των πηγών και την οικονομική άνθιση που φαίνεται να υπόσ χεται στα τρία κράτη η ανακάλυψη των κοιτασμάτων, οι ευαίσθητες ισορροπίες ισχύος στην περιοχή ανα ταράσσονται άλλη μια φορά . Για τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου ξεκινά ένας αγώνας δρόμου για την ενεργειακή πρωτοκαθεδρία στην περιοχή, την ανάδειξη των κρα τών σε ενεργειακούς παρόχους και κόμβους, που θα επιτρέψουν την αναβάθμιση της οικονομικής, αλλά και της πολιτικής ισχύος τους , χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι προοπτικές συνεργασίας. Η εργασία εκπονήθηκε με την μεθοδολογία της βιβλιογραφικής έρευνας, ιδίω ς δευτερογενών πηγών . Ειδικότερα, μελετήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές, έντυπη και ηλεκτρονική αρ θρογραφία και σχετικές μελέτες, πρόσφατες μεταπτυχιακές εργασί ες και διδακτορικές διατριβές. Σκοπός της έρευνας ήταν να συντεθεί η πλήρης εικόνα των ενεργειακών εξ ελίξεων, καθώς και να αποτυπωθεί η νομική και πολιτική διάσταση αυτών. Τελικώς, για την ολοκλήρωση της εργασίας ήταν απαραίτητη η ανεύρεση επικαιροποιημένων χαρτών, επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τα ενεργειακά κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου και στ ατιστικών δεδομένων, ύστερα από προσεκτική διαδικτυακή διερεύνηση και τη μέγιστη δυνατή επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των πηγών.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/229
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΤΟΛΙΟΥ_ΑΝΝΑ_ΤΕ.pdf5.65 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα