ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/233
Title: Μέθοδος Αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων που αιτούνται αίτηση υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο
Authors: Ευαγγελοπούλου, Πηνελόπη
Keywords: Αναπτυξιακός Νόμος
Αξιολόγηση
Venture capitals
Επενδύσεις
Issue Date: 2018
Description: Η παρούσα εργασία διερευνά τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης αξιολόγησης των επενδύσεων, όπως αυτή λαμβάνει χώρα υπό τον εν ισχύ αναπτυξιακό νόμο, Ν.4399/2016 και την τοποθετεί σε θέση σύγκρισης με την αντίστοιχη που πραγματοποιείται στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα από εταιρείες Venture Capitals και Private Equities. Ο λόγος πίσω από αυτή τη σύγκριση εντοπίζεται στις κοινές αναπτυξιακές επιδιώξεις των δύο διαδικασιών και μέσα από τη μελέτη τους επιχειρείται να εντοπιστούν οι κοινοί παρονομαστές και να προταθεί μια νέα μέθοδος για τα επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού, στηριζόμενη στην προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τις επιτυχίες που έχουν σημειώσει τα Venture Capitals. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν, ύστερα από τη μελέτη της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, να σκιαγραφηθεί αρχικά το σημερινό παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό οικονομικό περιβάλλον, δέκα έτη μετά το ξέσπασμα της κρίσης και να αναλυθεί η σημασία των επενδύσεων, αλλά και η σύνδεσή τους με το κοινωνικό κράτος. Κατόπιν, να παρουσιαστούν οι πολιτικές παροχής κινήτρων και η επιρροή τους στις επενδύσεις, ο εν ισχύ αναπτυξιακός νόμος, καθώς και η εναρμόνισή του με το κοινοτικό πλαίσιο ενισχύσεων. Επιπλέον, επιχειρείται να αποτυπωθεί ο αντίκτυπος των αναπτυξιακών νόμων στη χώρα, μέσα από μια σύντομη αναδρομή, ενώ εξετάζονται και πρωτογενή δεδομένα που παραχωρήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία, αναφορικά με τις αιτήσεις υπαγωγής του τρέχοντος και του προηγούμενου νόμου. Σημείο καμπής είναι η μελέτη της διαδικασίας αξιολόγησης και η αντίστοιχη μεθοδολογία που ακολουθείται προς διεκπεραίωσή της και η εισαγωγή των εννοιών των Venture Capitals και των Private Equities. Παράλληλα, αναλύονται τα κριτήρια επένδυσης αυτών, αλλά και η σημασία που αποδίδουν στις ΜΜΕ, εντοπίζονται οι παράγοντες διαφοροποίησής τους από άλλες πηγές χρηματοδότησης και αποτιμώνται οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους. Επιπλέον, εξετάζονται οι κατηγορίες επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τα Venture Capitals και τα Private Equities και αποτυπώνεται η αντίστοιχη μεθοδολογία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων τους. Η συγκριτική μελέτη των δύο μεθοδολογιών αξιολόγησης, αυτής που ακολουθείται από τον αναπτυξιακό και της αντίστοιχης από τα Venture Capitals, αναδεικνύει τα κοινά και μη σημεία και προτείνεται μία νέα για τα υπό εξέταση επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού, με σεβασμό στον κοινωνικό χαρακτήρα του νόμου και με έμφαση στο συνδεδεμένο οικονομικό όφελος. Ως γενικό συμπέρασμα προκύπτει η απουσία αποτύπωσης των πραγματικών αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών νόμων στην οικονομία διαχρονικά και η ανάγκη προσαρμογής των επενδυτικών προτύπων προς την καινοτομία και την εξωστρέφεια.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/233
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ_ΠΗΝΕΛΟΠΗ_ΤΕ.pdf3.56 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα