ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/250
Title: Σύστημα Διοίκησης Μέσω Στόχων: Βελτίωση της συλλογικής δράσης της Διοίκησης και της ολοκληρωμένης ανταπόκρισής της στις ανάγκες της κοινωνίας. Από τα πρώτα μετέωρα βήματα της εφαρμογής του συστήματος στοχοθεσίας στη Χώρα μας, 2004 έως 2016.
Authors: Πολυμενόπουλος, Στέφανος Π.
Keywords: Απόδοση
Αξιολόγηση
Αποτελεσματικότητα
Αποδοτικότητα
Στοχοθεσία
Στρατηγική
Issue Date: 2018
Description: Η παρούσα εργασία πραγματεύεται, με μια κριτική ματιά, το ζήτημα της Διοίκησης μέσω Στόχων (ΔμΣ) στην ελληνική διοικητική πραγματικότητα, με έμφαση στη χρονική περίοδο που ακολούθησε μετά την εισαγωγή του πρώτου ολοκληρωμένου συστήματος στοχοθεσίας με την ψήφιση του Ν.3230/2004. Αναζητούνται τα βαθύτερα αίτια της μέχρι τώρα πλημμελούς εφαρμογής του ως άνω Νόμου και κατατίθενται ορισμένες προτάσεις οι οποίες, σε συνδυασμό με το νέο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται με την ψήφιση του, σχετικά πρόσφατου, Ν.4369/2016, θέτουν το σύστημα της ΔμΣ στο επίκεντρο της διαχείρισης του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και επιτρέπουν έτσι στην τελευταία να εκπληρώσει την αποστολή της προς όφελος της κοινωνίας. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια καθώς και ένα παράρτημα. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται το σχετικό θεωρητικό πλαίσιο υπό το πρίσμα της Δημόσιας Διοίκησης. Καταγράφονται οι ιστορικές ρίζες του συστήματος της ΔμΣ και αναλύεται το τελευταίο σύμφωνα με το συνολικό πλαίσιο Στρατηγικής Διοίκησης στο οποίο εντάσσεται οργανικά, με έμφαση στο μοντέλο του Bryson για τους δημόσιους οργανισμούς. Εν συνεχεία, αφού απαριθμηθούν οι λόγοι για τους οποίους το εν λόγω σύστημα ευαγγελίζεται την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε έναν οργανισμό, αναδεικνύονται και υποβάλλονται σε αντίστοιχη κριτική τα «αδύναμα σημεία του». Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την απαραίτητη εστίαση στη σφαίρα της Δημόσιας Διοίκησης και την παράθεση συγκεκριμένων προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί ένα τέτοιο σύστημα να καρποφορήσει. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το σχετικό θεσμικό πλαίσιο με έμφαση στην περίοδο 2004 και εφεξής. Εν είδει περιοδολόγησης, παρατίθενται οι σχετικοί με τη στοχοθεσία νόμοι, κανονιστικές αποφάσεις και εγκύκλιοι, ενώ αναδεικνύονται τα φαινόμενα καθυστερήσεων, αποσπασματικότητας και κατακερματισμού του θεσμικού πλαισίου της στοχοθεσίας σε σχέση με το συνολικό πλαίσιο της αξιολόγησης και εν γένει της διαχείρισης του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την κριτική ανάλυση του Ν.4369/2016 η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω Νόμος, βελτιώνοντας αισθητά τη μεθοδολογία στοχοθεσίας και εντάσσοντάς την στο γενικότερο πλαίσιο αξιολόγησης, μπορεί υπό προϋποθέσεις να συντελέσει στη ριζική «επανεκκίνηση» του συστήματος της ΔμΣ, συμβάλλοντας σημαντικά στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση «Δημόσιο2020». Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύονται οι βαθύτεροι λόγοι της πλημμελούς καθώς και της έλλειψης εφαρμογής του Ν.3230/2004, ενώ παρατίθενται δύο μελέτες περίπτωσης επιτυχούς εφαρμογής της στοχοθεσίας στον χώρο της υγείας υπό την ισχύ του νέου θεσμικού πλαισίου. Στη συνέχεια, αφού αναγνωριστεί η διεθνής τάση σύνδεσης απόδοσης και αποδοχών (συστήματα PRP), υποστηρίζεται η θέση κατά της αδιάκριτης εισαγωγής τέτοιων στοιχείων στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, σύμφωνα και με τις απόψεις ειδικών εμπειρογνωμόνων του χώρου. Συναφώς, εισαγάγεται η βασική υπόθεση ότι το σύστημα ΔμΣ αποτελεί περισσότερο το μέσο πάρα τον σκοπό για τη διοικητική μεταρρύθμιση καθώς η πολυπόθητη αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας προκύπτει περισσότερο από την ορθή εφαρμογή του συστήματος και λιγότερο από την επίτευξη των στόχων per se. Το κεφάλαιο κλείνει με την υπογράμμιση της ανάγκης για ενσωμάτωση των αναγκών του πολίτη στη ΔμΣ καθώς και για αποτελεσματική ηγεσία σε όλα τα επίπεδα της πολιτικο-διοικητικής πυραμίδας, στοιχεία που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της συλλογικής δράσης της Δημόσιας Διοίκησης, θέτοντας στο επίκεντρο τον πολίτη.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/250
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ_ΣΤΕΦΑΝΟΣ_ΤΕ.pdf10.08 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα