ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/255
Title: Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη διαδικασία επικοινωνίας της Υπηρεσίας με τον πολίτη
Authors: Κουτσογεωργά, Βασιλική
Keywords: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
ΤΠΕ
Ψηφιακές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Επικοινωνία
Βέλτιστες Πρακτικές
Issue Date: 2018
Description: Η μετάβαση προς μία σύγχρονη ανοιχτή και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση πραγματοποιείται στη σύγχρονη εποχή θέτοντας στο επίκεντρο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις καλούνται να εναρμονιστούν με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές που αναδεικνύουν οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στο στάδιο διαμόρφωσης των πολιτικών αποτελούν διαχρονικά αιτήματα των πολιτών και καταδεικνύουν τη σημασία της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την οικονομία και το σύνολο της κοινωνίας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι μέσω της μελέτης περίπτωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης να κατανοηθεί η σημασία της εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία της δημόσιας διοίκησης με τους συναλλασσόμενους. Για τον σκοπό αυτό θα εξεταστεί το σύγχρονο πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θα επιχειρηθεί η προσέγγιση των βασικών χαρακτηριστικών της χρήσης των ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά το στάδιο ανάλυσης της μελέτης περίπτωσης θα αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση και θα εξεταστεί ο βαθμός ικανοποίησης ενός τμήματος των συναλλασσομένων από την επικοινωνία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στη συνέχεια θα αποτυπωθούν τα βασικά προβλήματα που απαντώνται και θα διατυπωθούν προτάσεις για την ενίσχυση της άμεσης, διαφανούς και αποτελεσματικής επικοινωνίας της Υπηρεσίας με τους συναλλασσόμενους με κεντρικό στόχο την παροχή βέλτιστης πληροφόρησης σε μεγαλύτερο αριθμό πολιτών και επιχειρήσεων αναφορικά με τις δυνατότητες που προσφέρει ο εκάστοτε αναπτυξιακός νόμος, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και γενικότερα την αύξηση της ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στη δημόσια διοίκηση. Η πρακτική συνεισφορά της εργασίας έγκειται στην ανάδειξη του σύγχρονου πλαισίου εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στον τομέα της επικοινωνίας και των προοπτικών εξέλιξης με βάση την καταγραφή των διεθνών βέλτιστων πρακτικών εξετάζοντας όλες τις πτυχές της επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενός φορέα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την εξέταση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας σε συνδυασμό με τη συλλογή στοιχείων από την πρωτογενή έρευνα. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα της εργασίας διαπιστώθηκαν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας της ΓΔΙΕ με τους συναλλασσόμενους. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ουσιαστικές παρεμβάσεις στο μέλλον στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής μιας αναβαθμισμένης ψηφιακής στρατηγικής στον δημόσιο τομέα.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/255
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΑ.pdf2.58 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα