ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/278
Title: Υπηρεσίες Νεφοϋπολογιστικής Υποδομής (Cloud Services) και Πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης
Authors: Βύρκος, Χρήστος
Keywords: Κυβερνητικό νέφος
Νέφος
Λογισμικό ως υπηρεσία
Πληρωμή ανάλογα τη χρήση
Υπολογιστική νέφους
Πλατφόρμα ως υπηρεσία
Διαλειτουργικότητα
Υποδομή ως υπηρεσία
Εικονικοποίηση
Εικονική μηχανή
Issue Date: 2018
Description: Η τεχνολογία cloud computing αποτελεί ένα παράδειγμα λαμπρής επιτυχίας στον ιδιαίτερα απαιτητικό χωρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ξεκινώντας πριν από μερικές δεκαετίες, αποτελούσε απλά μια ελπιδοφόρα τεχνολογία, που φαινόταν να προσφέρει, παρα τα όποια αρνητικά της χαρακτηριστικά, κάποιες ευνοικότερες συνθήκες στην διεκπεραίωση των υπολογιστικών αναγκών, ιδίως των μεγάλων και πολύ μεγάλων εταιρειών. Όμως, τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας ήταν πραγματικά και σημαντικά. Πολύ γρήγορα, η αγορά του cloud computing γιγαντώθηκε και δεσπόζει ως μια από τις σημαντικότερες τεχνολογίες στον κλάδο της πληροφορικής. Η πραγματικότητα αυτή δεν θα μπορούσε να μην κινητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαβλέποντας τον ρόλο του cloud computing στην παγκόσμια οικονομία στο άμεσο και απώτερο μέλλον, ανέλαβε πρωτοβουλίες, κανονιστικού και μη περιεχομένου, προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας στο εσωτερικό της, στα κράτη – μέλη. Ειδικότερα στη Ελλάδα, όπως συμβαίνει με κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια, η εισαγωγή και εξάπλωση της χρήσης του cloud έγινε καθυστερημένα, αποσπασματικά και εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς. Παραταύτα, βήματα γίνονται και η ελπίδα για το μέλλον παραμένει! Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με τις υπηρεσίες νεφουπολογιστικής υποδομής (cloud services) και τα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται ανάλυση της τεχνολογίας cloud computing και διερευνάται η διεύσδυσή της στις υπολογιστικές δομές της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, πάντα υπό τη σκέπη του σχετικού κανονιστικού πλαισίου που παράγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εργασία χωρίζεται σε πέντε μέρη: Στο μέρος Α παρουσιάζεται με αναλυτικό τρόπο η τεχνολογία cloud computing. Η προέλευσή της, οι τεχνολογίες που την καθιστούν δυνατή, οι τύποι των υπηρεσιών και τα μοντέλα με τα οποία αναπτύσσεται. Επιπλέον, γίνεται συνοπτική αναφορά των πλεονεκτημάτων της χρήσης της καθώς και των κινδύνων και προκλήσεων που προκύπτουν. Περαιτέρω, αναφέρονται ορισμένα ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την μεγέθυνσή της και κατόπιν παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυρίαρχες εταιρείες στον χώρο του cloud. Στο μέρος Β αναπτύσσεται ο ρόλος που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προωθεί την ευρυζωνικότητα και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εργάζεται για τη διαλειτουργικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στα πλαίσια της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, διαμορφώνει πολιτικές για την προώθηση τη τεχνολογίας cloud computing στα κράτη – μέλη. Στο μέρος Γ, εξετάζεται η ελληνική πραγματικότητα. Μετά από μια συνοπτική αναφορά στα πληροφοριακά συστήματα και της ηλεκτρονικές υποδομές του δημόσιου τομέα, παρουσιάζονται δράσεις που έχουν αναπτυχθεί για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ψηφιακής τεχνολογίας. Αφού παρατίθεται ανάλυση ενός επιθυμητού πλαισίου υλοποίησης, γίνεται λόγος για τις πολιτικές που προωθούν την τεχνολογία cloud computing, για τους δημόσιους φορείς που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξή του καθώς και για τις υποδομές Gcloud που υφίστανται σε λειτουργία. Στο μέρος Δ αναλύονται προβληματισμοί που προκύπτουν και γίνεται ο επίλογος. Τέλος παρατίθεται η βιβλιογραφία. Στο μέρος Ε, περιλαμβάνονται παραρτήματα που εξειδικεύουν περαιτέρω ορισμένα θέματα που πραγματεύονται στο κυρίως σώμα της εργασίας.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/278
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΒΥΡΚΟΣ_ΧΡΗΣΤΟΣ_ΤΕ (Recovered).pdf1.87 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα