ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/337
Title: Διερεύνηση καλών πρακτικών για την ένταξη προσφύγων γυναικών και μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας
Authors: Μπούρου, Νεκταρία
Keywords: Μετανάστριες
Γυναικεία μετανάστευση
Αξιολόγηση ένταξης
Ένταξη μεταναστριών
Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές ένταξης
Ελληνικές καλές πρακτικές ένταξης
Issue Date: 2017
Description: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση καλών πρακτικών για την ένταξη προσφύγων γυναικών και μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας. Η διερεύνηση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στις καλές πρακτικές αυτές καθαυτές αλλά συμπεριλαμβάνει και το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιούνται. Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση της έμφυλης διάστασης του μεταναστευτικού φαινομένου. Στη συνέχεια, εννοιοδοτούνται οι όροι της ένταξης και της ενσωμάτωσης και παρουσιάζονται τα μοντέλα ενσωμάτωσης. Επίσης, αναδεικνύεται η σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία ένταξης των μεταναστών/στριών και, τέλος, παρουσιάζονται οι βασικοί σταθμοί της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών (ΠΤΧ). Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της γυναικείας μετανάστευσης στην Ελλάδα και το αντίστοιχο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Επίσης, αξιολογείται το επίπεδο ένταξης των μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στην κοινωνική ενσωμάτωση και στη συμμετοχή στα κοινά. Τα παραπάνω βασίζονται, κυρίως, στην έκθεση του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) «Παρακολουθώντας και Αξιολογώντας τα Μέτρα για την Ένταξη των Ευάλωτων Ομάδων Μεταναστών» που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2015. Επίσης, καθοριστική συμβολή είχαν μία σειρά από ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες για την ένταξη των μεταναστών/στριών στην ελληνική κοινωνία και οι πρόσφατες έρευνες και τα στατιστικά της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) και της Eurostat. Στο τρίτο μέρος επισημαίνονται οι κυριότεροι ορισμοί των καλών πρακτικών που υπάρχουν στην ελληνική και την ξένη βιβλιογραφία, η παρούσα εργασία δεν αποδέχεται μόνο έναν από τους προαναφερθέντες ορισμούς, καθώς αυτός εξαρτάται από το εκάστοτε πλαίσιο υλοποίησης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται καλές πρακτικές ένταξης των γυναικών ΠΤΧ τόσο από τον ελληνικό όσο και από τον ευρωπαϊκό χώρο. Όλες οι καλές πρακτικές που παρουσιάζονται είναι αξιολογημένες από επίσημους μηχανισμούς αναγνώρισης τους. Η επιλογή των συγκεκριμένων καλών πρακτικών βασίστηκε στην καινοτομία που τις διακρίνει και στο γεγονός ότι ταιριάζουν με την κουλτούρα και τα χαρακτηριστικά της χώρας μας. Σε κάθε καλή πρακτική διατίθενται τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα αυτής, καθώς επίσης και η εσωτερική (από τους εμπλεκόμενους της πρακτικής) ή εξωτερική (από εξωτερικούς φορείς) αξιολόγηση, εφόσον τα παραπάνω διατίθενται. Για λόγους ταξινόμησης και για την καλύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων οι προτεινόμενες καλές πρακτικές κατηγοριοποιούνται ως προς την συμβολή τους στην ένταξη των μεταναστριών: α)στην εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, β)στην κοινωνική ενσωμάτωση και γ)στην ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ως προς την παράμετρο ένταξης που καλύπτει μια καλή πρακτική. Η κυριότερη πηγή άντλησης καλών πρακτικών είναι το αποθετήριο καλών πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ευρωπαϊκό ιστότοπο για την ένταξη (Εuropean Web Site on Integration-EWSI). Η δυσκολία που εντοπίστηκε κατά τη διερεύνηση καλών πρακτικών είναι ότι τόσο το EWSI όσο και οι υπόλοιπες πηγές δεν παρέχουν πληροφόρηση για την εξέλιξη των καλών πρακτικών μετά την ημερομηνία καταχώρησης τους. Επίσης, είναι δύσκολο για το χρήστη να βρει περαιτέρω πληροφορίες (π.χ. για τον φορέα, ενημερωμένα αποτελέσματα, αξιολόγηση, κ.α.), καθώς η πλειοψηφία των πηγών των καλών πρακτικών δεν διατίθεται στα αγγλικά αλλά μόνο στη γλώσσα της χώρας που την υλοποιεί. Στη συνέχεια, επιχειρείται µια κριτική αποτίμηση της ελληνικής εμπειρίας για τις καλές πρακτικές και η σύγκρισή της µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή προκειμένου να εντοπισθούν συγκλίσεις και αποκλίσεις. Τέλος, προτείνονται οι κρίσιμοι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή μιας καλής πρακτικής στην ελληνική κοινωνία.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/337
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΜΠΟΥΡΟΥ.pdf1.13 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα