ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/340
Title: Απόκτηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων με βάση την αρχή του Value-Based Procurement
Authors: Νικολοπούλου, Βασιλική
Keywords: Value-based procurement
Προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Δημόσιες συμβάσεις
Κόστος-αποτελεσματικότητα
Ν.4412/2016
Τιμή-ποιότητα
Issue Date: 2017
Description: Η παρούσα μελέτη έχει τίτλο: «Απόκτηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων με βάση την αρχή του value-based procurement». Ο παράγοντες που οδήγησαν στην ανάδειξη του εν λόγω θέματος εντοπίζονται στη συμβολή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων τόσο στην αύξηση των δαπανών για την υγεία όσο και στη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού μίας χώρας. Η προώθηση της ανωτέρω αρχής στις δημόσιες προμήθειες αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο βασικά και επίκαιρα θέματα όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας, καθώς η πίεση που ασκήθηκε για συρρίκνωση των δημοσίων δαπανών άρχισε να απειλεί την ποιότητα των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, στον τομέα της υγείας, που αφορά στη μελέτη μας, το αίτημα συστολής των δημόσιων υγειονομικών δαπανών άσκησε αρνητικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την καινοτομία του συστήματος παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Το αποτέλεσμα ήταν να οδηγηθούμε σε έναν φαύλο κύκλο αυξημένης ζήτησης για υπηρεσίες υγείας και σχετικών δαπανών. Η εξελίξεις αυτές ώθησαν την ευρωπαϊκή κοινότητα προς την κατεύθυνση εξεύρεσης μίας αποτελεσματικής λύσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, υιοθετήθηκε η Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν.4412/2016, αποτελώντας το αφετηριακό σημείο εφαρμογής της αρχής του value-based procurement. Εντούτοις, στην πράξη η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται πλήρως ούτε από τη χώρας μας, ούτε από την πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ε.Ε. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στη μελέτη μας, αφότου αναλύσουμε το υφιστάμενο μοντέλο απόκτησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τις επιπτώσεις του στους ασθενείς, στο σύστημα υγείας και στην κοινωνία, θα επιχειρήσουμε να αποδείξουμε πως η προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την αρχή του value-based procurement (ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και τιμής-ποιότητας) αντί του price-based procurement (ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή), συμβάλλει στη δημιουργία ενός περισσότερο αποτελεσματικού, καινοτόμου, αποδοτικού, ανθρωποκεντρικού και βιώσιμου συστήματος υγείας, και ως εκ τούτου θα πρέπει να προωθηθεί από τις κυβερνήσεις η εφαρμογή της. Επίσης, θα παρουσιάσουμε ένα ολιστικό σχέδιο στο οποίο θα πρέπει να ενταχθεί η ανωτέρω αρχή προκειμένου να αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη στους ασθενείς, το σύστημα υγείας και την κοινωνία. Το ως άνω σχέδιο θα ξεκινάει από την αξιολόγηση των αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, θα συνεχίζει με την αξιολόγηση των καινοτόμων αλλά και των υφιστάμενων τεχνολογιών υγείας και θα ολοκληρώνεται με τη διαδικασία επιλογής εκείνων των υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα οποία θα είναι σε θέση να αποδώσουν προστιθέμενη αξία στην υγεία, βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα το κόστους παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Μεθοδολογία Για την ανάλυση του θέματος πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση βιβλιογραφίας (θεωρητικό μέρος), αρθρογραφίας και επιστημονικών μελετών, μελέτη και ανάλυση της εθνικής νομοθεσίας και των οδηγιών της Ε.Ε σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τέλος, εξετάστηκαν μελέτες περιπτώσεων εφαρμογής της αρχής τους value-based procurement προκειμένου να ελεγχθεί η θεωρία. Η απουσία ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών αναφορών για την αρχή του value-based procurement και οι περιορισμένες περιπτωσιολογικές μελέτες αποτέλεσαν παράγοντες που δυσκόλεψαν τη διαδικασία εκπόνησης της μελέτης.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/340
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.pdf711.77 kBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα