ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/363
Title: Ανάλυση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση στο Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα.
Authors: Τσαχαλίνας, Νικόλαος
Keywords: Τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής
Ανάπτυξη
Ανεργία
Αγορά εργασίας
Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών
Μεταρρυθμίσεις
Μέτρα για την ανάπτυξη και την απασχόληση
Issue Date: 2017
Description: Η Ελλάδα από το 2010 εφαρμόζει προγράμματα οικονομικής και δημοσιονομικής προσαρμογής ως αντάλλαγμα της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης που λαμβάνει από τους εταίρους της και στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλει να επιλύσει τα διορθωτικά προβλήματα της οικονομίας της. Μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της πρωτοφανούς οικονομική κρίσης είναι η συνεχής μείωση του Α.Ε.Π. και η υψηλή ανεργία. Η παρούσα βιβλιογραφική και θεωρητική εργασία ασχολείται με τα μέτρα για την ανάπτυξη και την απασχόληση στο τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής επικεντρώνοντας στις μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στην αγορές εργασίας καθώς και στις επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Για να επιτευχθεί αυτό εξετάζονται οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις σε δύο άλλες χώρες που εφάρμοσαν πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Η επιλογή των δύο χώρων δεν έγινε τυχαία αλλά με γνώμονα τα χαρακτηριστικά της οικονομίας τους. Η Πορτογαλία είναι μια μεσογειακή χώρα με μια οικονομία με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά της ελληνικής, ενώ η δεύτερη χώρα η Ιρλανδία , είναι μια χώρα του βορά με μια ιδιαίτερα εξωστρεφή οικονομία που επικεντρώνεται στους τομείς των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, των τραπεζικών υπηρεσιών και του διεθνούς εμπορίου. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος στην εισαγωγή της εργασίας γίνεται μια αναφορά στο τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και στους κύριους άξονές του. Κατόπιν αναφέρονται οι μεταρρυθμίσεις που έχει αναλάβει να προωθήσει η χώρα σε σχέση με την ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς και ο βαθμός υλοποίησης τους με επικέντρωση κυρίως στις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην αγορά εργασίας. Στο δεύτερο μέρος διερευνώνται οι αλλαγές που έγιναν στις αγορές εργασίας Πορτογαλίας και Ιρλανδίας και τα αποτελέσματα αυτών στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και στην μείωση της ανεργίας. Κατόπιν γίνεται μια σύγκριση των μεταρρυθμίσεων που έγιναν στις τρεις χώρες και των αποτελεσμάτων τους και εξετάζεται γιατί αυτά δεν ήταν προς την ίδια κατεύθυνση. Στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία υπήρξε μεγάλη μείωση της ανεργίας, ενώ στην Ελλάδα τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων στην αντιμετώπιση της ανεργίας όσο και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας ήταν περιορισμένα. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και στις τρεις υπό εξέταση χώρες είχαν ως κοινό στόχο την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. Στην ελληνική περίπτωση η απορύθμιση της αγοράς εργασίας δεν συνδυάστηκε από ανάλογες μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε και που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνέργιες ώστε να ωθήσουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος γίνεται μια αναφορά σε μέτρα που θα μπορούσε να υιοθετήσει η ελληνική πολιτεία τόσο στις αγορές εργασίας όσο και στις αγορές προϊόντων και που θα βελτίωναν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας,θα αύξαναν το Α.Ε.Π. και θα μείωναν την ανεργία. Το ουσιαστικό συμπέρασμα της εργασίας είναι ότι τα προβλήματα της ανάπτυξης και της απασχόλησης είναι πολυπαραγοντικά και δυναμικά. Δεν μπορούν να λυθούν μεμονωμένα αλλά μόνο ως αποτέλεσμα μιας δέσμης δράσεων. Στην ελληνική περίπτωση μια μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με μέτρα που θα απελευθέρωναν τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από διάφορες διαχρονικές στρεβλώσεις τους θα είχαν καλύτερα αποτελέσματα τόσο στην μείωση της ανεργίας όσο και στην ανάπτυξη της οικονομίας.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/363
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΤΣΑΧΑΛΙΝΑΣ.pdf1.35 MBUnknownΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα