ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/59
Title: Η πολιτιστική κληρονομιά υπέρτατο αναπτυξιακό εργαλείο για την ανάταση της χώρας από την κρίση. Η σημασία της UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
Authors: Γαραντζιώτη, Ιωάννα
Keywords: Αρχαία Ολυμπία,
Ανάπτυξη
Πολιτιστική κληρονομιά,
Ουνέσκο
Πολιτιστικός τουρισμός
Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
Οικονομική κρίση
Φεστιβάλ
Issue Date: 2015
Abstract: This paper discusses the importance to protect cultural heritage as it could be both used as a tool to safeguard the historical memory of people and support Greece‘s economic development from recession. To begin with, it aims to clarify the concept of heritage and the role of UNESCO, as an international organization of protection and preservation of World Cultural Heritage. In addition, the paper is referred to the cultural heritage, and consequently to the country’s culture from the view of its economy and growth potential. On the one hand, the dynamics of cultural tourism as an alternative form of tourism, its positive and negative aspects, and its future prospects for development are examined. On the other hand, the paper describes cultural and creative industries, as a sub-sector of the economy of culture. The encouraging results of cultural and creative industries during crisis can explain the strategic thrust of the UNESCO and the EU to support their action. Furthermore, qualitative and quantitative research methods are used in order to find out how the cultural tourism and activities such as festivals could influence the local economy of Ancient Olympia. It is clear that Ancient Olympia constitutes a region recognized by UNESCO as a World Heritage Site that attracts a large number of visitors and possesses excellent growth potential. Therefore, weaknesses and opportunities of the region are highlighted as a tool to boost the local economy. It is also examined whether the Olympia’s International Film Festival for Children and Youth contributes or not to the sustainable local economy by increasing its benefits in the region. Finally, the paper presents the policies to be adopted so as Ancient Olympia could exploit the UNESCO’s brand name, as well as the brand value of Olympism and transform the cultural value into economic power. In conclusion, culture is underlined as the key pillar of a strategic development strategy in Greece that will help the economy recover from recession.
Description: Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο για τη διασφάλιση της ιστορικής μνήμης ενός λαού, αλλά και ως αναπτυξιακό εργαλείο μείζονος σημασίας για την οικονομική ανάταση της χώρας από την κρίση. Καταρχάς, αποσαφηνίζεται η έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς και αναδεικνύεται ο ρόλος της Ουνέσκο, ως διεθνής οργανισμός προστασίας και διατήρησης της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη συνέχεια, η εργασία προσεγγίζει την πολιτιστική κληρονομιά, και εν ευρεία έννοια τον πολιτισμό μιας χώρας υπό το οικονομικό πρίσμα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που δύναται να φέρει. Ερευνάται η δυναμική του πολιτιστικού τουρισμού, οι θετικές και αρνητικές πτυχές του, καθώς και οι προοπτικές εξέλιξής του στην χώρα μας. Ακολούθως, η εργασία εστιάζει στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, ως επιμέρους κλάδου της οικονομίας του πολιτισμού, και καταγράφει τον εναργή προσανατολισμό της Ουνέσκο και της ΕΕ στην υποστήριξη της δράσης τους λόγω των ευεπίφορων αποτελεσμάτων τους εν καιρώ κρίσης. Τέλος, με βάση το θεωρητικό πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων υπό την μορφή των φεστιβάλ, εξετάζεται με τη μεθοδολογική χρήση ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων η περίπτωση της Αρχαίας Ολυμπίας. Ειδικότερα, διαπιστώνεται πως πρόκειται για περιοχή με αναγνωρισμένο από την Ουνέσκο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, που συγκεντρώνει υψηλό αριθμό επισκεπτών και φέρει εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης. Επισημαίνονται ακόμη οι αδυναμίες και οι ευκαιρίες ανάτασης της περιοχής από την οικονομική κρίση, ενώ σε δεύτερη φάση διερευνάται η συμβολή του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και στην αύξηση του οφέλους για την τοπική οικονομία. Τέλος, η εργασία καταδεικνύει τις πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν, ώστε η Αρχαία Ολυμπία να αξιοποιήσει το brand name της Ουνέσκο και το brand value του Ολυμπισμού και να μετασχηματίσει την πολιτιστική αξία σε οικονομική δύναμη. Εν κατακλείδι, υπογραμμίζεται ο καίριος ρόλος του πολιτισμού για την Ελλάδα ως πυλώνα κάθε στρατηγικής ανάκαμψης της χώρας από την οικονομική ύφεση
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/59
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00127.pdf4.03 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα