ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/68
Title: Η πολιτική οικονομία των μεταρρυθμιστικών νόμων στον τομέα της Ενέργειας, στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία (1974-2015) πριν και μετά την υιοθέτηση των Μνημονίων (παίκτες, χαρακτηριστικά νόμων και αποτελεσματικότητα)
Authors: Εμμανουηλίδης, Γεώργιος
Keywords: Σταθερότητα πολιτικής
Υπουργική Απόφαση
Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
Αντιπολίτευση
Γ’ ελληνική δημοκρατία,
Δημόσια διοίκηση
Δημόσια πολιτική
Δικαιοσύνη
Έλλειμμα υλοποίησης
Ενεργειακός τομέας
Εκτελεστική εξουσία
Εργαλεία πολιτικής
Κοινή ενεργειακή πολιτική
Συναίνεση
Κοινοβούλιο
Κυβέρνηση
Μεταρρύθμιση
Κυβερνητική συνοχή
Νόμος
Νομοθετική εξουσιοδότηση
Νομοθετική παραγωγή
Παίκτης αρνησικυρίας
Προεδρικό Διάταγμα,
Issue Date: 2015
Abstract: The purpose of this study is to research the features of the legislative reform production in the 3rd Greek Democracy and how they affect the implementation of laws. Emphasis is given to the role of Memoranda of Understanding, which the Greek Government has recently signed, as to whether and how these have changed the characteristics of legislative production. The research focuses in the energy sector, which is at the top of the political agenda during the past few decades. This essay is based upon the idea that the planning of laws is a strategic tool in the process of public policies’ implementation. Αn analytical methodology has been developed for the investigation of the legislative production characteristics, which is mainly based on Huber and Shipan’s approach on how lows shape bureaucratic autonomy. According to the methodology developed, an analysis of the produced legislation takes place in order to identify the extent to which primary legislation is detailed or vague, i.e. if it refers to the production of secondary legislation in order to be implemented. Then, by investigating whether the proposed secondary legislation was actually produced or not, we try to measure the deficit of implementation of legislative actions in the field of reforms. In order to discover the reasons that lead to the identified reform deficit, by using the theory of Tsempelis on veto players as an analytical tool, we try to ascertain the role that some factors play, such as the preferences and the characteristics of the players involved in the law planning process and implementation of policies, as well as the rules and the circumstances of the political system within they act.
Description: Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής επιχειρείται να γίνει έρευνα για το ποια χαρακτηριστικά συγκεντρώνει η νομοθετική παραγωγή των μεταρρυθμίσεων στη Γ’ Ελληνική Δημοκρατία και κατά πόσο αυτά επηρεάζουν την εφαρμογή των νόμων. Έμφαση δίνεται στο ρόλο των Μνημονίων, όσον αφορά στο εάν και με ποιό τρόπο αυτά μετέβαλαν τα χαρακτηριστικά της νομοθετικής παραγωγής. Η έρευνα επιχειρείται να γίνει στον τομέα της ενέργειας, έναν τομέα που βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας τις τελευταίες δεκαετίες. Η εργασία εκπονείται με αφετηρία τη σκέψη ότι ο σχεδιασμός των νόμων αποτελεί στρατηγικό εργαλείο στη διαδικασία υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών. Αναπτύσσεται μια αναλυτική μεθοδολογία για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της νομοθετικής παραγωγής, βασισμένη εν πολλοίς στην προσέγγιση των Huber και Shipan για το πώς τα χαρακτηριστικά των νόμων επηρεάζουν την αυτονομία της διοίκησης. Σύμφωνα με αυτή τη μεθοδολογία, γίνεται ανάλυση της παραγόμενης νομοθεσίας με στόχο να εντοπιστεί ο βαθμός που η πρωτογενής νομοθεσία παραπέμπει σε έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας για την υλοποίησή της. Στη συνέχεια επιχειρείται να μετρηθεί το έλλειμμα υλοποίησης νομοθετικών δράσεων στον τομέα των μεταρρυθμίσεων από το εάν η προβλεπόμενη δευτερογενής νομοθεσία όντως παράγεται. Για να εντοπιστούν οι αιτιώδεις παράγοντες που οδηγούν στο ανιχνευόμενο μεταρρυθμιστικό έλλειμα, με αναλυτικό εργαλείο τη θεωρία των αρνησίκυρων δρώντων του Τσεμπελή, εντοπίζεται ο ρόλος που διαδραματίζουν, κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των νόμων, οι προτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά των παικτών που εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών, καθώς και οι κανόνες και οι εκάστοτε συνθήκες του πολιτικού συστήματος μέσα στο οποίο αυτοί δραστηριοποιούνται.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/68
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
telikh_ergasia_emmanouilidis.pdf1.52 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα