ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/76
Title: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ H ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Authors: ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Keywords: Επιστημική Κοινότητα,
Πλαίσιο Συνασπισμού Υπεράσπισης ανάλυση δημόσιας πολιτικής
Τρωτότητα
Διαχείριση κινδύνων
Χωρικός σχεδιασμός
Σχεδιασμός πρόληψης-προστασίας
Προσαρμογή
Πολεοδομία
Σεισμοί
Κλιματική αλλαγή
Issue Date: 2015
Abstract: The scope of this study is to examine the extent to which spatial planning is involved in the risk management circle (mitigation, prevention of exposure, reduction of vulnerability), putting an emphasis on seismic and climate change risks (global warming, extreme weather conditions, raising of the sea level, etc.). The lack of provision for prevention & mitigation planning in the new legal framework for spatial planning, introduced by Law 4269/2014, is being examined in a comparative way, taking into consideration the international experience, as well as using comprehensive Public Policy Analysis instruments. Of a particular interest becomes the ex-post assimilation of the seismic destructive experience in Greece, in the form of a ‘learning process’ pattern for spatial and urban planning, in particular. The major strengths and weaknesses, opportunities and threats for the implementation of prevention & mitigation policy in spatial planning are presented in the form of a SWOT analysis. Eventually, proposals for policymaking are being drafted, aiming at the activation of the scientific (or, Epistemic Community a-la Peter M. Haas), through the creation of an Advocacy Coalition Framework (ACF, a-la Paul Sabatier) and the passing from knowledge and sensitivisation to consensus and public participation, through the enhancement of social responsibility and participation networks.
Description: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει το μέτρο και τον βαθμό στον οποίο ο σχεδιασμός του χώρου συνδέεται με τη διαχείριση των κινδύνων (πρόληψη, αποφυγή έκθεσης, μείωση τρωτότητας), με έμφαση στον σεισμικό κίνδυνο και στους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (υπερθέρμανση, ακραία καιρικά φαινόμενα, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, κλπ.). Η απουσία πρόβλεψης για τον σχεδιασμό πρόληψης-προστασίας στο θεσμικό πλαίσιο για τον χωρικό σχεδιασμό που εισάγεται με τον ν. 4269/2014 εξετάζεται συγκριτικά, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από τη διεθνή εμπειρία, όσο και ερμηνευτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα μεθοδολογικά εργαλεία της ανάλυσης δημόσιας πολιτικής (Public Policy Analysis). Ιδιαίτερη σημασία επέχει η εκ των υστέρων αφομοίωση της καταστροφικής εμπειρίας από σεισμούς στη χώρα μας, ως υπόδειγμα μαθησιακής διαδικασίας (learning process) για τον χωρικό και ιδίως τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Τα ισχυρά και ασθενή σημεία, οι ευκαιρίες και οι απειλές για την υιοθέτηση του σχεδιασμού πρόληψης-προστασίας στην πολιτική του χώρου αναλύονται με μορφή ανάλυσης SWOT. Εν τέλει, διατυπώνονται προτάσεις υλοποίησης πολιτικής, με στόχο την καινοτόμο δραστηριοποίηση της επιστημονικής (ή «Επιστημικής Κοινότητας»/Epistemic Community, κατά Peter M. Haas), μέσω δημιουργίας Πλαισίου Συνασπισμού Υπεράσπισης (Advocacy Coalition Framework, ACF) και το πέρασμα από τη γνώση/ευαισθητοποίηση στη συναίνεση και τη συμμετοχή, μέσω της ενθάρρυνσης δικτύων κοινωνικής ευθύνης και συμμετοχής.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/76
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
kabouropoulos - diplomatiki ergasia.pdf1.32 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα