ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/79
Title: Ο πολιτισμός ως παράγοντας αποτελεσματικής και ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες οικονομικές μονάδες
Authors: Καρίπη, Ουρανία
Keywords: Αξίες
Κουλτούρα
Πολιτισμός
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Θεωρία των οργανώσεων
Ανθρωπιστικές επιστήμες,
Issue Date: 2015
Abstract: In the contemporary globalised and competitive environment with its constantly changing economic and social developments, organizations are struggling to survive. In this effort, human resources management plays a crucial role as it should adjust to the new conditions. This adjustment will be even more successful if it comprises as its main targets and priorities not only terms like effectiveness and efficiency but also a deep respect towards cultural diversity. Different cultures can be spotted in the framework of organizations (public and private) as in every aspect of our society. The challenge for a modern HR management is to mingle cultural diversities (such as values, beliefs and behavior patterns) with the elements of economy, efficiency and effectiveness. Through this diversities stop being an obstacle and transform to a competitive advantage for the organization. Nowadays after a long controversy and neglect, the values and meanings associated with human behavior are once more respected. As a result, this trend leads to a new understanding of human sciences that come once again in the forefront of education. Maybe the most visible footprint of this new reality is the reintroduction of Aristotle’s school of thought in the most renowned business schools in the world. The new reality which is involving has in its core not only the financial aspect of life but human as a whole.
Description: Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, με τις μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, οι οργανισμοί καλούνται να επιβιώσουν. Στην προσπάθεια αυτή η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού διαδραματίζει έναν καίριο ρόλο καθώς οφείλει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται. Η προσαρμογή αυτή θα είναι περισσότερο επιτυχής αν συμπεριλάβει στους στόχους - προτεραιότητες της όχι μόνο τις έννοιες της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας αλλά και του σεβασμού των πολιτισμικών διαφορών. Όπως στην κοινωνία εντοπίζονται διαφορετικοί πολιτισμοί και κουλτούρες έτσι συμβαίνει και στο πλαίσιο των οργανώσεων (δημόσιων και ιδιωτικών). Η πρόκληση για τη σύγχρονη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού είναι ο συγκερασμός των πολιτισμικών διαφορών (όπως αξίες, πεποιθήσεις, συμπεριφορές) με τα στοιχεία της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Με τον τρόπο αυτό οι εν λόγω διαφορές παύουν να αποτελούν τροχοπέδη και μετουσιώνονται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του οργανισμού. Σήμερα, μετά από μακρόχρονη αμφισβήτηση αρχίζουν να γίνονται και πάλι σεβαστές αξίες και έννοιες που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και οι οποίες φαίνεται ότι είχαν παραμεληθεί. Κατά συνέπεια η τάση αυτή οδηγεί σε μια νέα θεώρηση των ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίες έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Η διδασκαλία της Αριστοτελικής σκέψης στις μεγαλύτερες οικονομικές σχολές αποτελεί το πλέον ευδιάκριτο αποτύπωμα της νέας αυτής πραγματικότητας. Μια νέα πραγματικότητα η οποία θα έχει στον πυρήνα της όχι μόνο την οικονομική διάσταση αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/79
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΚΑΡΙΠΗ_ΟΥΡΑΝΙΑ_ΤΕΛΙΚΗ.pdf1.38 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα