ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/87
Title: ΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ»
Authors: Κούγια, Ειρήνη
Issue Date: 2015
Abstract: The present thesis, deals with the Public Accounting Procedure that exists between the Agencies of the General Government and specifically between the Central Government, Social Security Funds and the Local Authorities. The Public Accounting Procedure concerning the budget for a public body consists of the following stages: The drawing up of the budget, the introduction of the budget in the parliament and the subsequent voting, implementation, the process of establishing and recovering revenues and, finally, the depiction of the results concerning the relevant financial year that coincides with the calendar year. The State budget is a fundamental element of the Public Accounting. The budget defines the annual fiscal action plan of the Government. It is a very important act of economic planning and is result-based orientated. It is considered to be one of the basic vehicles for the operational modernization of the financial administration of the Public Sector. For the purpose of this thesis the Public Accounting Procedure and the Budget of the Agencies of the wider Public Sector are thoroughly and extensively developed in all their forms. Moreover, the differences and similarities that appear in every distinct phase of public accounting procedure are examined among the Agencies of the General Government. This differentiation derives from the fact that endogenous institutional diversities can appear between the Central Government, Public Legal Entities, Social Security Funds owned by the Government, National Health Units, Local Government (municipal and prefectural level). A basic component of the thesis is the case study that analyses the results of budget implementation, in the Local Government (municipal level) by means of appropriate financial indicators.
Description: Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την τηρούμενη Δημοσιολογιστική Διαδικασία μεταξύ των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Δημοσιολογιστική Διαδικασία συνίσταται στην κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του Φορέα, στην εκτέλεση αυτού κατά την διάρκεια της χρήσης, με την βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων και την διενέργεια και πληρωμή των δαπανών και τέλος με την αποτύπωση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για ένα οικονομικό έτος, το οποίο συμπίπτει με το ημερολογιακό. Ο Προϋπολογισμός αποτελεί θεμελιώδη έννοια του Δημόσιου Λογιστικού, με τον οποίο καθορίζεται το ετήσιο δημοσιονομικό πρόγραμμα δράσης. Αποτελεί βαρυσήμαντη πράξη οικονομικού προγραμματισμού και προσανατολισμού προς το αποτέλεσμα. Θεωρείται από τα βασικά εργαλεία λειτουργικού εκσυγχρονισμού της οικονομικής διοίκησης κάθε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης. Για το σκοπό της εργασίας η δημοσιολογιστική διαδικασία και ο Προϋπολογισμός των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αναπτύσσεται διεξοδικά και διακεκριμένα σε όλες τις εκφάνσεις του. Στη συνέχεια θα διερευνηθούν οι διαφορές (ή και ομοιότητες) που εμφανίζει κάθε διακριτή φάση της δημοσιολογιστικής διαδικασίας μεταξύ των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η οποία προέρχεται από τις ενδογενείς θεσμικές διαφορές που εμφανίζουν η Κεντρική Διοίκηση και τα κρατικά ΝΠΔΔ, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες Μονάδες Υγείας) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού (Δήμοι & Περιφέρειες). Με την μελέτη περίπτωσης, θα αναλυθούν με τη χρήση ενδεδειγμένων και παραδεκτών χρηματοοικονομικών δεικτών, τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΟΤΑ α΄βαθμού.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/87
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΓΙΑ.pdf4.21 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα