ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/98
Title: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΔΟΚΠ Κ
Authors: ΥΣΕ, ΕΣΔΔΑ
Keywords: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΔΟΚΠ Κ
Issue Date: 2009
Description: I. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης απευθύνεται στους σπουδαστές οι οποίοι επιλέγουν να στελεχώσουν τις μονάδες της Δημόσιας Διοίκησης με αντικείμενο την Υγεία, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Προστασία. Η ιδιαιτερότητα των πεδίων δράσης αλλά και των αναγκών εκπαίδευσης και κατά συνέπεια των γνωστικών αντικειμένων και της διδακτέας ύλης, οδήγησε στην λειτουργική διαφοροποίηση του Τμήματος σε δύο διακριτές κατευθύνσεις: • Η Κατεύθυνση της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας εκπαιδεύει σπουδαστές που στελεχώνουν τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα ΠΕΣΥΠ, τις Νοσοκομειακές Μονάδες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία-Κλάδος Υγείας και τους λοιπούς συναφείς εποπτευόμενους Φορείς. • Η Κατεύθυνση της Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής εκπαιδεύει σπουδαστές που στελεχώνουν τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τις Διαχειριστικές Αρχές Απασχόλησης-Equal, τις μονάδες του ΟΑΕΔ, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, και τους συναφείς εποπτευόμενους Φορείς. Το παρόν Πρόγραμμα περιγράφει τη δομή, τα μαθήματα και το περιεχόμενο των σπουδών της κατεύθυνσης Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής. II. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οι κατευθυντήριες αρχές σχεδιασμού του Προγράμματος Σπουδών στηρίζονται στην παραδοχή, ότι ένα από τα βασικά στοιχεία ίδρυσης και λειτουργίας της ΕΣΔΔ αποτελεί η δημιουργία διοικητικών στελεχών ταχείας εξέλιξης στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση και ως εκ τούτου είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο με τις ανάγκες της υφιστάμενης κατάστασης όσο και με τις αναδυόμενες ανάγκες και απαιτήσεις εκσυγχρονισμού, δομικής ανασυγκρότησης και ποιοτικής αναβάθμισης δομών και λειτουργικών διαδικασιών των Δημόσιων Υπηρεσιών, που προκαλούνται από το συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό περιβάλλον. Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις αυτές προϋποθέτουν από τα σύγχρονα διοικητικά στελέχη ένα πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων και διοικητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών είναι προσανατολισμένο και αποσκοπεί στην παροχή, μεταφορά και την απόκτηση αυτών των γνώσεων, και στην ανάπτυξη των ενδεδειγμένων δεξιοτήτων. Η βαθύτερη φιλοσοφία που διαπνέει και διαπερνά το Πρόγραμμα Σπουδών, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός άρτια εκπαιδευμένου σώματος στελεχών της Κοινωνικής Διοίκησης, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με όλα τα στοιχεία και χαρακτηριστικά, ως λειτουργικά προαπαιτούμενα, και θα τους καθιστά ικανούς να συμβάλουν στην βελτίωση της διοικητικής-λειτουργικής ικανότητας των κοινωνικοκρατικών θεσμών και οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης και στην αναβάθμιση της δημόσιας εικόνας αυτής. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα σύγχρονο προφίλ απόφοιτου, αυτού του Δημόσιου Μάνατζερ Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής Το πρόγραμμα της Ειδικής Φάσης Σπουδών της Κ΄ εκπαιδευτικής σειράς τροποποιήθηκε ελαφρώς σε σχέση με το πρόγραμμα της προηγούμενης εκπαιδευτικής σειράς. Οι αλλαγές που πρoέκυψαν προσανατολίζονται στο να καταστήσουν το Πρόγραμμα (α) πιο λογικά συνεκτικό (β) εμπλουτισμένο με νέα στοιχεία και προσεγγίσεις ειδικότερα του Μάνατζμεντ των Οργανισμών κοινωνικής Πολιτικής και (β) πιο αλαφρωμένο από την άποψη των ωρών. Στην διαδικασία κατάρτισης Εκπαιδευτικού Προγράμματος ελήφθησαν υπόψη (α) στοιχεία και ευρήματα από σχετική έρευνα μέσω διαδικτύου των εξελίξεων και τάσεων συναφών Προγραμμάτων στην Ελλάδα και κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (β) οι παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έγιναν ενόψει της αξιολόγησης Μαθημάτων και Διδασκόντων και (γ) μία κριτικά αναστοχαστική αξιοποίηση των οι παρατηρήσεων και επισημάνσεων που προέκυψαν από τους μεθοδολογικά δομημένους διαλόγους και συζητήσεις με συναφείς με το Πρόγραμμα Μαθημάτων Επιστήμονες-Μέλη ΔΕΠ, Εμπειρογνώμονες και αποφοίτους της ΕΣΔΔ. Ο σχεδιασμός του προγράμματος Ξένων Γλωσσών της Ειδικής Φάσης Σπουδών και των επιμέρους μαθημάτων και εργαστηρίων Πληροφορικής έγινε σε συνεργασία μεταξύ του Υπευθύνου του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, Χ. Μπουρσανίδη, της Υπεύθυνης του Προγράμματος Ξένων Γλωσσών, Μ. Παππά και της Υπευθύνου του Προγράμματος Πληροφορικής, Αν. Παπαστυλιανού, αντίστοιχα.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/98
Εμφανίζεται στις συλλογές:Γ. Προγράμματα Σπουδών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΔΟΚΠ Κ_FINAL.pdf1.38 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα