ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/71
Title: Η οργανωτική και λειτουργική διάρθρωση του εσωτερικού ελέγχου στην ελληνική και στη γαλλική δημόσια διοίκηση – συγκριτική μελέτη.
Authors: Καγιά, Αργυρώ
Keywords: Διαφορές
Εσωτερικός έλεγχος
Μονάδες εσωτερικού ελέγχου
Επιθεώρηση
Σύστημα εσωτερικού ελέγχου
Σώματα επιθεώρησης και ελέγχου
Γενικές Επιθεωρήσεις
Σύγκριση
Ελλάδα
Γαλλία
Επιτροπές εσωτερικού ελέγχου
Ομοιότητες
Issue Date: 2015
Abstract: The internal control is a significant dimension within the public administration’s operation, the sound organization and functioning of which contribute, on the one hand, to the common interest, on the other hand, to the upgrade and evolution of public structures and delivered services, for the benefit of the administered and, therefore, of the state. The comparative study on the administration’s internal control between Greece and France intends to examine systems and practices, leading to conclusions that demonstrate, amongst others, a trend of convergence in many points, as well as of differentiation, mainly in the internal control’s culture. Besides, under the circumstances of institutional and financial crisis the country is being going through these last years, the active presence and assistance of French experts in the administrative reform have left their print. Working for a most reliable and integrated documentation of the study, there have been examined in a parallel way the legal frame, as well as the content of the various reports of both the Inspection and control bodies in Greece and the General Inspections in France, along with the information in their relevant websites, seeing to their update. Finally, certain suggestions are formulated on the base of the conclusions and generally of the preceding comparison.
Description: Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια σημαντική διάσταση στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, η σωστή οργάνωση και λειτουργία του οποίου συμβάλλουν αφενός στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, αφετέρου στην αναβάθμιση και εξέλιξη των δημόσιων δομών και παρεχομένων υπηρεσιών προς όφελος των διοικουμένων και κατ’ επέκταση της ίδιας της πολιτείας. Η συγκριτική μελέτη του εσωτερικού ελέγχου στη διοίκηση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας αποσκοπεί στη διερεύνηση συστημάτων και πρακτικών, η οποία οδηγεί σε συμπεράσματα που αποδεικνύουν, μεταξύ άλλων, μια τάση σύγκλισης σε πολλά σημεία, αλλά και διαφοροποίησης, κυρίως όσον αφορά στην κουλτούρα του εσωτερικού ελέγχου. Εξάλλου, στις συνθήκες της θεσμικής και οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα τα τελευταία χρόνια, η ενεργός παρουσία και συνδρομή Γάλλων εμπειρογνωμόνων στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο πεδίο της διοίκησης έχει αφήσει το αποτύπωμά της. Για την όσο το δυνατόν πιο έγκυρη και ολοκληρωμένη τεκμηρίωση της μελέτης, έχουν εξεταστεί παράλληλα τόσο το νομικό πλαίσιο όσο και το περιεχόμενο των διαφόρων εκθέσεων των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου στην Ελλάδα και των Γενικών Επιθεωρήσεων στη Γαλλία, καθώς και οι πληροφορίες στις σχετικές ιστοσελίδες τους, αποδίδοντας σημασία στην επικαιροποίηση αυτών. Τέλος, διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις στη βάση των συμπερασμάτων και γενικότερα της σύγκρισης που έχει προηγηθεί.
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/71
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00178.pdf1.61 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα