ESDDA img

Αποθετήριο Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, για τη στελέχωση της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.


Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/88
Title: Στρατηγική, αποτελέσματα και οργανωτική ανάπτυξη στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με χρήση balanced scorecard
Authors: Αγγελακόπουλος, Βασίλειος
Keywords: Balanced Scorecard
Strategy map
Χάρτης Στρατηγικών Αλληλεπιδράσεων
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Στρατηγική Διοίκηση
Διοίκηση μέσω Στόχων
Δείκτες απόδοσης
Issue Date: Δεκ-2018
Abstract: The National Library of Greece (NLG) undergoes a strategic transition. The relocation at the premises of Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, set the strategy under review. The need to adopt a robust and proven strategic management framework was the basis of this study. This study inquired into and manifested the alignment between the current strategic priorities of the NLG and the ways they can be executed and monitored by co-creating a prototype Balanced Scorecard (BSC), a reliable strategic management tool that is being used extensively by organizations both in the private and public sector, worldwide. In the first two chapters, the BSC method and its various adaptations are introduced. Furthermore, some critical aspects of its implementation in libraries are discussed, focusing on the importance of choosing meaningful, strategically important indicators. For the purpose of this study, a workshop with the participation of a group of NLG executives was planned and implemented. The workshop results are presented in the third chapter, along with a proposition of how to cascade its implementation across NLG departments and a suggestion for the adoption of BSC as a strategic management method by other Greek public organizations.
Description: Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η μετεγκατάσταση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έθεσε σε κίνηση την επαναθεμελίωση της στρατηγικής και την οργανωσιακή ανάπτυξη της ΕΒΕ σε νέες βάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη υιοθέτησης μιας αξιόπιστης μεθόδου στρατηγικής διοίκησης της απόδοσης, αποτέλεσε το έναυσμα για την εργασία αυτή. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση, ανάλυση και αποτύπωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΒΕ με τη χρήση της Balanced Scorecard (BSC) μιας δοκιμασμένης μεθοδολογίας διοίκησης της απόδοσης και παρακολούθησης της εκτέλεσης της στρατηγικής, με ευρεία χρήση από οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε όλον τον κόσμο. Στα δύο πρώτα κεφάλαια της εργασίας γίνεται μια περιεκτική παρουσίαση της μεθόδου και της εξέλιξης της. Επίσης, παρουσιάζονται κρίσιμες πτυχές από την εμπειρία εφαρμογής της σε άλλες βιβλιοθήκες, με έμφαση στη σημασία επιλογής στρατηγικά σημαντικών δεικτών μέτρησης της απόδοσης. Η ερευνητική μέθοδος της εργασίας στηρίχτηκε τόσο σε βιβλιογραφική έρευνα, όσο και στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός εργαστηρίου συνδημιουργίας της πρωτότυπης BSC της ΕΒΕ με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή και στελεχών της. Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου παρουσιάζονται στο τρίτο κεφάλαιο, μαζί με μία πρόταση υιοθέτησης της BSC τόσο από την ΕΒΕ όσο και από άλλους φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Λέξεις Κλειδιά: Balanced Scorecard,
URI: http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/88
Εμφανίζεται στις συλλογές:Α. Τελικές Εργασίες Σπουδαστών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ_ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ_ΑΠΠ.pdf1.75 MBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα