Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.authorΑλωνιστιώτης, Παναγιώτης
dc.date.accessioned2019-01-17T08:15:10Z
dc.date.available2019-01-17T08:15:10Z
dc.date.issued2017-11-11
dc.identifier.urihttp://repositoryesdda.ekdd.gr/xmlui/handle/123456789/41
dc.descriptionΣε έναν κόσμο που η εξέλιξη είναι συνώνυμη της ζωής και η αλλαγή χαρακτηρίζει την οικονομία και την κοινωνία , η αλλαγή της δημόσιας διοίκησης έρχεται ως φυσικό αποτέλεσμα. Η Δημόσια Διοίκησης και τα υποδείγματά της επηρεάζονται από την τεχνολογική εξέλιξη και την οικονομική μεγέθυνση , όπως κάθε άλλος κοινωνικός θεσμός. Η εργασία χωρίζεται σε δύο διακριτά μέρη. Το πρώτο καταδεικνύει τους διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης και εφαρμογές του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ και εξετάζει την σχέση της καλά ριζωμένης διοικητικής κουλτούρας και των θεσμών στην μεταρρύθμιση. Εξετάζει την διαφοροποίηση αποδοχής του «διαχειριστικού» μοντέλου και επισημαίνει την εμφάνιση του ΝεοΒεμπεριανού Υποδείγματος. Ακολούθως αναφέρεται στην Διακυβέρνηση και στην εννοιολόγησή της, Ο πυρήνας της ανάλυσης είναι η διαφοροποίηση της αλλαγής αναλόγως της διοικητικής προϋπαρχουσας παράδοσης και του συστήματος αξιών. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και εξετάζει το εύρος επίδρασης μιας σειράς εφαρμογών του ΝΔΜ . Η επισκόπηση καταλήγει με την αναφορά στο νέο πρόγραμμα διοικητικών αλλαγών και επισημαίνει την κομβική σημασία της θεσμικής μνήμης στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.en_US
dc.description.abstractIn a world that evolution is the synonym of life, and change characterizes economy and society, transformation of public administration comes as effect. Public administration and its models are influenced by technological evolution and economy’s growth, as any other social institution. This dissertation is dividend in two distinct parts. The first emphasizes on the different modes and applications of New Public Management, and examines the relationship of administrative well rooted culture and institutions with specific trends of reform. It sets light on the variety of adaptation to managerialism, stresses out the appearance of counter models as the NeoWeberian State. Subsequently reviews the notion of Governance and its context. The core of the analysis stretches the differentiation of the reforms, depending on specific administrative tradition and value system. The second part refers to Greek public administration and illustrates the scale of implementation of certain reform applications and it’s results. The review concludes with an examination of the new administrative program and set forward certain reform proposals pointing out the need of creating a sense of institutional memory in Greek public administration.en_US
dc.language.isogren_US
dc.subjectΟλιστική Προσέγγισηen_US
dc.subjectΑλλαγήen_US
dc.subjectΥπόδειγμα Δημόσιο Μάνατζμεντen_US
dc.titleΕπισκόπηση των θεωρητικών προσεγγίσεων της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης μετά το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ. Εφαρμογές και προκλήσεις για την ελληνική δημόσια διοίκησηen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.seira24en_US
dc.pedioΠολιτικές Επιστήμες και Διοίκησηen_US
dc.sxoli1en_US


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής