Το Ψηφιακό Αποθετήριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔA) επιδιώκει να αποτελέσει μια σύγχρονη βάση δεδομένων που θα παρουσιάζει το έργο της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., θα αναδεικνύει την ιστορική της διαδρομή, το υλικό και άυλο συμβολικό κεφάλαιό της και τη συνεισφορά της στη Δημόσια Διοίκηση. Στοχεύει στην αναγνώριση και την προβολή του έργου της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ώστε να ενισχύεται η δημόσια αξία της, όπως και η δυνατότητα συμμετοχής της σε εθνικές και διεθνείς καινοτόμες πρωτοβουλίες και σε συναφή ανθρωποδίκτυα γνώσης και πράξης.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Α. Εκπαίδευση - Έρευνα
Β. Διοίκηση
Γ. Εισαγωγικός Διαγωνισμός