Η ΕΣΔΔΑ διαφέρει σε σχέση με τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα έγκειται στον επαγγελματικό προσανατολισμό του Προγράμματος Σπουδών της, καθιστώντας την έτσι μία sui generis παραγωγική σχολή που παρέχει εκπαίδευση διαφορετικής υφής και περιεχομένου από εκείνη που παρέχουν τα κάθε μορφής ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης παιδείας, είτε προπτυχιακά, είτε μεταπτυχιακά.


Ως εκ τούτου, τα διδακτικά αντικείμενα και οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στα πλαίσια της ΕΣΔΔΑ προσιδιάζουν πρωτίστως στην πρακτική άσκηση και την εξοικείωση των σπουδαστών με τη σύγχρονη διοικητική πραγματικότητα.

Συλλογές μέσα σε αυτή την κοινότητα

Πρόσφατες υποβολές

View more